Lütfen çözmeme yardımcı olur musunuz

1-Kimyasal tepkimedir. Çünkü iki maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucunda yeni özellikde madde oluştu.
2-Birinde 2 tane varken diğerinde 1 tane var atom sayıları farklıdır.
3-Tepkime de 2 farklı atom kullandığı için bu da doğru.
Cevap D

I. Öncül doğrudur. Bağlar kopmuş yeni bağlar oluşmuş. II. Öncül yanlıştır. Çünkü kimyasal tepkimelerde atom sayıları değişmez ancak molekül sayısı değişebilir. III. Öncül doğrudur. Tepkimeye iki çeşit atom girmiş: biri mavi biri kırmızı.