Lütfen cozun hiçbirini anlamadım. Yarına gidecek!

Doğru Cevap: