Lütfen yaparmısınız

Araba-boşluk ve otobüs boşluk olarak bir dizi oluşturduklarını düşünürsek;
Araba için 1+3=4 metre, otobüs için 1+8=9 metre tekrarlama kriterini oluşturmaktadır.
4 ve 9 sayılarının en küçük ortak katı OKEK(4,9) = 36 olur.

36 içinde 9 adet araba seti, 4 adet otobüs seti vardır.
9+4 = 13 olur.