Lütfen yardım cı olurmısunuz

Lütfen yardım cı olurmısunuz
0

4
MATEMATİK 8. SINIF A
7. 2A ve B6 iki basamaklı sayıları için aşağıdaki
açıklamalar yapılıyor.
• 2 ile A aralarında asaldır.
• B ile 6 aralarında asaldır.
• 2A sayısı B6 sayısından küçüktür.
Buna göre bu şartı sağlayan kaç farklı A+B
değeri vardır?
A) 5 B) 6 C) 8 D) 10
8.
4
–2
3
Murat yukarıdaki hedef tahtasına iki ok ata-
caktır. Bu iki oku attığında alacağı puan attığı
ilk okun isabet ettiği sayı tabanı ikinci okun
isabet ettiği sayı üs olacak şekilde elde ede-
ceği üslü sayıya eşit olacaktır.
Örneğin; ilk atışında –2, ikinci atışında 4’e isa-
bet ettirdiğinde alacağı puan: (–2)4
= 16 olur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Murat’ın alabileceği puanlardan biri ola-
maz?
A) 1
9
B) 8 C) 64 D) 81
9. a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere
an
. am = an+m ve an
am = an-m ’dir.
A, B ve C doğal sayı olmak üzere
B C
A AB
. AC
AA =
Yukarıdaki verilen şeklin eşiti yanda verilmiş-
tir.
6 9
2
Buna göre yukarıda verilen işlemin sonu-
cu kaçtır?
A) 212 B) 213 C) 215 D) 217
10. Doğrusal bir yolda aynı noktadan harekete
başlayan 4 farklı aracın aynı sürede aldıkları
mesafeler verilmiştir.
Araba Markaları Alınan Mesafe (km)
K 0,75 . 102
L 81000 . 10–3
M 567450 . 10–4
N 1,28 . 103
Buna göre bu araçların hızlarının büyük-
ten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)N > L > K > M B) K > L > M > N
C) M > K > L > N D) L > M > N > K