Lütfen yardım eder misiniz üçgenler

Doğru Cevap:65

eşit açılara x ve y dersek;
2(x+y)+50= 180
x+y = 65 olur.
İstenen açı değeri 65 olur.