Lütfen yardımcı olabilir misiniz

  1. • Komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür.

• İş insanın aynasıdır.

• Borç yiğidin kamçısıdır.

• Ağır kazan geç kaynar.

Aşağıdakilerden hangisi, bu atasözlerindeki altı çizili sözlerin karşıladığı anlamlardan biri değildir?

A) Mal, mülk

C) Olgun insan

B) Gösterge

D) Ceza

Doğru Cevap c şıkkı mı