Lütfen yardımcı olun

Doğru Cevap:

Birinci ifadeyi;

a/c + b/c yazarsak;

a/c + b/c < a/c + 1

b/c < 1

b<c olur.

Cevap B