Matamatik dersi

Yamuğun alanı:

\dfrac{yukseklik×(alt taban+ust taban)}{2}