Matamatik soruları çözümlerinden emin olanlat çözsün lütfen

Doğru Cevap: