Matamatik sorusu (acil )

Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerini bulunuz
P: 5-7.2+1=8
q: 152 sayısı 4’e kalanaksız bölündbilir
r: iki tek sayının çarpımı tek sayıdır
s: -7>-2