Matamatik temel kavramlar

Doğru Cevap:

921, 843, 765 sayısını tanım doğrultusunda ele alırsak (farklı rakamlarla yazılmış 3 doğal sayı) en küçüğü en fazla 765 olur.