Matamatik temel kavramlar

Doğru Cevap:

x=-2, y=-7, z=-3
Değerleriyle -12 en büyük değer olur.