Matamatik temel kavramlar

Doğru Cevap:

Şıklar üzerinden git;
a,b,c pozitif tam sayı demiş, b’nin en büyük değerinin c,d ve e şıkkı olması için a ve c değerleri negatif olmalı. Bu da bizden istenen değil.
Bu yüzden
b’nin en büyük değeri 20
a=5, c=2 olur.
b’nin 15 olmamasının nedeni ise alabileceği daha büyük bir değerin söz konusu olması.