Matametik dersi

Bir sayının bir bölü beşi ile yarısının toplamı 56dır.
Bu sayının üç bölü dördü kaçtır ?

@Elanurcoban

Sayı x ise,
x/5+x/2=56 pay eşitlersek

7x/10=56 , x=80 olur.

80.3/4=60