Matametik problemler

Doğru Cevap:a


Karışım problemlerinde bu formülü kullanınca daha kolay çözebilirsin.