Matematik 6. Sınıf

Normalde dikdortgenlerin alanı a*b dir
Burada bir kenarı 4 eksiltip carpman lazım.

20*(16-4)=240