Matematik 7. Sınıf tamsayılar ile ilgili problemler

Yukarıdaki tabloda, 25 soruluk bir sınavda 4

öğrencinin doğru cevapladığı, yanlış cevapladığı veya boş bıraktığı soru sayıları gösterilmektedir. Bu sınavda her doğru soru +4 puan, her yanlış soru -3 puan iken boş bırakılan sorulardan puan alınmamaktadır.

Buna göre, bu sınavdan en yüksek puan alan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?

1 Beğeni