Matematik basit eşitsizlikler

C şıkkı

b= 7-2a
b+2 = 9-2a olur.

a negatif değerleri için b+2 değeri giderek büyüyecektir.
0 < a < 3 için incelemek gerekirse;
a = 2 için b+2 = 9-4 = 5 olur.
a = 3 için b+2 = 9-6 = 3 olur. 3 hiçbir zaman olamaz.

ama uygun bir a değeri için 4 olabilir.
Cevap C