(Matematik) çözemedim yardımcı olur musunuz?

Verilen değerde sonsuz ifadesi yerine yazılırsa;

pay : e üzeri sonsuz = sonsuz,
payda : sonsuz x sonsuz olur.

Sadeleştirmeyi yaparsak;

limit değeri (1/sonsuz) olur. Bir sayının sonsuza bölünmesinden elde edilen sonuç 0 'dır.

1 Beğeni