Matematik deneme sınavım

Cevap B 26
Nedeni: gösterilen işarete 2 kere basılmış 1. Başımda 4.(-3)= -12 (-12)+(+5)=-7
2. Basımda -7.(-3)=+21 çünkü - - + eder
(+21)+(+5)=+26