Matematik dogrusal denklem

Cevapları sırasıyla
B
A