Matematik dörtgenler

Z kuralı gereği iki açının toplamına eşittir.
Yani 25 + 55 = 80

1 Beğeni