Matematik düşey yatay oteleme

F(X)=× kare -3x+5 fonk grafiği k birim sola ve n birik yukarı doğru otelenerek g(x)=x kare -3x+9 fonk elde ediliyor buna göre k ve n. Çarpımı kactir

Doğru Cevap:6