Matematik karışım problemleri

Karışımı 100 birim kabul edersek; 60 birim asit vardır.
Var olan hacme 100 * 4 = 400 birim ekleme yapılıyor. Yeni hacim 100 + 400 = 500 birim olur.

500 birimde 60 birim varsa;
100 birimde x birim olur. Burada x değerini bulmalıyız.

x = 100 * 60 / 500 = 12

Cevap B

1 Beğeni