Matematik Kombinasyon

C(n, 2) - 10 = C(n-1 , n-3)
n kaç?
Cevap= 12

Cevap 11 olabilir mi ?