Matematik Mutlak değer

x ≥ 8 için A = x-8 - x -8 = -16
x ≤ -8 için A = -x+8+x+8 = 16
-8 < x < 8 için -x+8-x-8 = -2x (x; -7,+7 dahil aradaki toplam 15 sayıyı alabilir.)

toplam = 1+1+15 = 17 değişik değer alabilir.
Cevap D