Matematik parabol

f(x) =x kare +1 fonksiyonunun [1,3] aralığındaki ortalama değişim hızını bulunuz.