Matematik Sorusu 02

Ardışık 5 tamsayıdan en küçük üçünün toplamının en büyük üçünün toplamına oranı 6/7 dir.

Buna göre, bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanirsa ortadaki sayı kaç olur?