Matematik sorusu acil bakar mısınız

s(A) : 10 ve s(AUB)= 24 olduğuna göre,

s(B) nin en küçük değerini bulunuz.

s(6) nin en büyük değerini bulunuz.

1 Beğeni