Matematik sorusu

Eksi sonsuz dan gelip +3’e kadar olan değerlerde f(x) < 0 olduğu için Cevap D

1 Beğeni