Matematik temel kavramlar konusu

Verilen ifade x değerinin her bir elemanının 4 fazlası kullanılarak yapılmış.
x denkleminde 20 adet rakam vardır. (3-22 arasında)
Bu durumda
istenen değer x + 20 * 4 = x+80 olur.
Cevap A