Matematik temel kavramlar

Doğru Cevap:a

Yukarı kısma baktığımızda yan dik dik yan şeklinde
Beşgenli kısma geldiğimizde boyalı kısım sağ sol sol(sola doğru yatık olduğundan) ve sağa doğru olacak yani cevap a