Matematik temel kavramlar

En büyük değer a=b=5 olduğu değerdir.
a.b= 25
Cevap C