Matematik trigonometri

sinx = √2/3 olduğuna göre
x in 0-90 ve 90-180 aralığında iki kökü vardır.