Matematik trigonomettrii

Doğru Cevap:

x = 0 ve x = π değerleri için y değerlerini veren cevap B seçeneğidir.

1 Beğeni