Matematik tyt faktöriyel sorusu

Doğru Cevap: E ŞıkkiYükleme: JPEG_20200409_192512_1047779527408342878.jpg…

sorunuz görünmüyor, yükleme yaptığınızda oluşan alıntı linkini hiç değiştirmemelisiniz