Matematik tyt tamsayılar sorusu

Doğru Cevap Şıkkı: