Matematik üslü sayılat

2 lerin üslerinin oranları 5 lerin üslerinin oranlarına eşittir.
(2x-1)/1 = 1/(2y-1)
(2x-1).(2y-1) = 1
4xy -2x - 2y +1 = 1
4xy = 2x + 2y
2xy = x + y —> 2xy = 6

xy = 3