Matemtik yardım

Doğru Cevap:C

Ev--------Nokta-------Okul
Ev-Nokta arası: a metre
Okul-Ev arası: x metre
x - (a + 100) = 4.(a + 100) --> x = 5a + 500
x - (a - 100) = 6.(a-100) --> x = 7a - 700

5a + 500 = 7a - 700
2a = 1200
a = 600

x = 5a + 500
= 5.600 + 500 = 3500