Modern atom teorisi 3

C Şıkkında Sodyumdikromatın yükü -2 olmalı -1 değil.