Mol kavramı

X2O3 bileşiğinin kütlece % 70’i X elementidir.

Buna göre, yukarıdaki şekilde görülen kapta bulunan 21 gram X katısı kullanılarak en fazla kaç gram XS bi leşiği elde edilebilir? (O: 16 , S: 32)

A) 23,1

B) 30

C) 33

D) 45,2

E) 56