Mol kavramı

NK’da 6,72 litre hacim kaplayan C3H8 gazı ile ilgili aşa ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

(H:1, C: 12 , N4: Avogadro sayısı)

A) 0,3 moldür.

B)0,9NA tane karbon atomu içerir.

C) 2,4 gram hidrojen içerir.

D) 13,2 gramdır.

E) 0,3 mol karbon atomu içerir.