Mutlak değer sorusu

a sayısı 3 ile 4 arasındadır. |a-4| negatif olur ve işaretleri değişir. |a-3| pozitif olur ve aynen yazılır.
4-a+a-3=1 olur.