Mutlak değer sorusu

Doğru Cevap:

Toplamda 7 olmuyor mu sıfırı aldık mı almadık mı

1/|x+3| nedeniyle x = -3 için 1/0 yani tanımsız oluyor. -3 değerini almıyoruz.