Nemlilik-Yağışşş

Cevap A (2. Öncülü açıklarmısınız)