Niye demirlerin aritmetik ortalamasını alıyoruz

Doğru Cevap Şıkkı: 1 ve 2.
Hepsi olmaz mı? 12 ile 72 arasında bir değer olmalı

Demirlerin ortalaması = (1+3+4+5+6+5+4+3+1)/9 = 32/9 < 4

ortalama 4 alınırsa;
1.5 * 8 = 12
12 * 4 = 48 olur.
Bu değer maksimum değerdir.
Buna göre cevap C olur.

Niye aritmetik ortalamasını aldık ki?

Niye aritmetik ortalamasını aldık?

Tahmini alan istendiği için ortalama alıyoruz.