Nolur bi bakar mısınız?

B + M = 61
B + 4 = M - 3 => M - B = 7

Bu iki denklem çözülürse;
B = 27
M = 34 bulunur.