Nolur çözün soruyu acilllll

Cevabın B olduğunu düşünmekteyim. Çünkü K nın proton sayısı çoğunlukta buda onu katyon yapar. L nin ise elektron sayısı çoğunlukta buda onu anyon yapar. M nin ise proton ve elektron sayısı eşit bu da onu nötr yapar.

Nötr atomlar, proton sayısı elektron sayısına eşit atomlardır. Katyon, proton sayısı elektron sayısından fazla olan atonlardır. Anyon, elektron sayısı proton sayısından fazla olan atomlardır. Bir atomun katyona dönüşmesi elektron vererek; anyona dönüşmesi elektron alarak gerçekleşir. Katyon ve anyon, atomlar iyon halleridir. Sorumuza baktığımızda K’nin proton sayısı elektron sayısından fazla, katyondur. L’nin elektron sayısı proton sayısından fazla, anyondur. M’nin proton sayısı ve elektron sayısı eşittir, nötrdür. Buna göre cevap A şıkkıdır.