Olasılık sorusu 1

1 Beğeni

1 Beğeni

Cevap: D Çünkü 3 4’ ün 4 katı olduğu için gözlüklü erkek 4 kisidir 12-4=8