Ondalık sayılar

Doğru cevap 54 muş ama

Cevap 51 doğru çünkü 11 asal sayı sadeleşmez @Aycin